Заявка за издаване на квалифициран електронен печат

  • Тип
  • Данни
  • Преглед
  • Начин на плащане и получаване

Период на валидност

Носител

Пълен комплект - подпис с карта и четец.
Не притежавам носители.
Комплект - подпис с карта.
Притежавам карточетец.
Само подпис.
Притежавам карта и карточетец.

B-Trust email

E-mail адресът се съдържа във вашия подпис и може да бъде използван за кореспонденция от отсрещната страна. За да можете да получавате и изпращате подписана и/или криптирана електронна кореспонденция, електронната поща трябва да поддържа протоколи POP3 и SMTP (S/MIME), както и да се използва посредством е-mail клиент (MS Outlook, MS Outlook Express, Thinderbird и др.). Ако не притежавате такава пощенска кутия, можете да регистрирате B-Trust e-mail, който отговаря на изброените изисквания. Цена: 12 лева с ДДС годишно.
E-mail адресът се съдържа във вашия подпис и може да бъде използван за кореспонденция от отсрещната страна. За да можете да получавате и изпращате подписана и/или криптирана електронна кореспонденция, електронната поща трябва да поддържа протоколи POP3 и SMTP (S/MIME), както и да се използва посредством е-mail клиент (MS Outlook, MS Outlook Express, Thinderbird и др.). Ако не притежавате такава пощенска кутия, можете да регистрирате B-Trust e-mail, който отговаря на изброените изисквания. Цена: 12 лева с ДДС годишно.
Общо: лв.


Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен печат се издава само на юридическо лице и служи да автентифицира източника и интегритета на данните или електронните изявления и връзката на Създателя с публичния му ключ. Освен при удостоверяването на автентичността на документ, издаден от юридическо лице, електронните печати могат да се използват за удостоверяване на автентичността на цифровите активи на юридическо лице, като софтуерен код или сървъри.