Заявка за издаване на квалифициран електронен печат

  • Тип
  • Данни
  • Преглед
  • Начин на плащане и получаване

Период на валидност

Носител

Пълен комплект - подпис с карта и четец.
Не притежавам носители.
Комплект - подпис с карта.
Притежавам B-Trust карточетец.
Само подпис.
Притежавам B-Trust карта и карточетец.
*Посочените изображения са примерни.

B-Trust email

Общо: лв.


Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен печат се издава само на юридическо лице и служи да автентифицира източника и интегритета на данните или електронните изявления и връзката на Създателя с публичния му ключ. Освен при удостоверяването на автентичността на документ, издаден от юридическо лице, електронните печати могат да се използват за удостоверяване на автентичността на цифровите активи на юридическо лице, като софтуерен код или сървъри.