Заявка за издаване на професионален електронен подпис

  • Тип
  • Данни
  • Преглед
  • Начин на плащане и получаване

Период на валидност

Носител

Пълен комплект - подпис с карта и четец.
Не притежавам носители.
Комплект - подпис с карта.
Притежавам B-Trust карточетец.
Само подпис.
Притежавам B-Trust карта и карточетец.
*Посочените изображения са примерни.

B-Trust email

Общо: лв.


Квалифицирано удостоверение за Професионален квалифициран електронен подпис се издава на физическо лице - Титуляр, което е асоциирано с Юридическо лице и удостоверява електронната идентичност на Титуляря на подписа и връзката на Титуляря с публичния му ключ в удостоверението. Професионалният квалифициран електронен подпис е предназначен за юридически лица: фирми, хора със свободна професия и еднолични търговци. С професионален подпис не можете да представлявате себе си като физическо лице.