-->

Kвалифицирани електронни подписи и печати

Персонален квалифициран електронен подпис

За физически лица
От 6.00 лв. за 1 година
От 15.00 лв. за 3 години
Цената включва издаване на подпис (без смарт карта и четец)

Професионален квалифициран електронен подпис

За юридически лица, лица упражняващи свободна професия и еднолични търговци
От 50.40 лв. за 1 година
От 132.30 лв. за 3 години
Цената включва издаване на подпис (без смарт карта и четец)

Квалифициран електронен печат

За юридически лица, лица упражняващи свободна професия и еднолични търговци
От 50.40 лв. за 1 година
От 132.30 лв. за 3 години
Цената включва издаване на подпис (без смарт карта и четец)

Подновяване на квалифициран електронен подпис

За физически лица
От 6.00 лв.
За юридически лица, лица упражняващи свободна професия и еднолични търговци
От 48.00 лв.