-->

Облачни електронни подписи

Без необходимост от смарт карти и карточетци, с позната правна сила както до сега и в съответсвие с eIDAS.

Подписвайте електронните си документи по модерен начин, навсякъде от всяко мобилно устройство.

Все още нямате облачен подпис?

За да заявите издаване на облачен подпис, е необходимо да инсталирате мобилното приложение B-Trust Mobile и:

bullet_B-trust Да заявите издаване директно през приложението, като преминете бърз и лесен процес по отдалечена идентификация.

B-Trust Borica logo
B-Trust Borica logo
B-Trust Borica logo
QR_B-Trust Mobile

bullet_B-trust или използвайте своя Квалифициран Електронен Подпис от B-Trust за идентификация. Необходимо е да имате инсталиран софтуер за работа с КЕП - B-Trust BISS. Инсталирането му изисква администраторски права. Преминете към „Издаване“.

Вече имате облачен подпис?

Срокът на валидност на подписа Ви изтича или желаете да заявите втори подпис

 
Live chat iconLive chat