-->

Облачни електронни подписи

Без необходимост от смарт карти и карточетци, с позната правна сила както до сега и в съответсвие с eIDAS.

Подписвайте електронните си документи по модерен начин, навсякъде от всяко мобилно устройство.

Все още нямате облачен подпис?

За да заявите издаване на облачен подпис, е необходимо да инсталирате мобилното приложение B-Trust Mobile и:

bullet_B-trust Да заявите издаване директно през приложението, като преминете бърз и лесен процес по отдалечена идентификация.

B-Trust Borica logo
B-Trust Borica logo
B-Trust Borica logo
QR_B-Trust Mobile

Вече имате облачен подпис?

Срокът на валидност на подписа Ви изтича или желаете да заявите втори подпис