Облачни електронни подписи

Изтеглете мобилното приложение B-Trust Mobile, като сканирате QR кода с камерата на мобилното устройство.

QR_B-Trust Mobile
B-Trust Borica logo
B-Trust Borica logo

За да бъдете идентифицирани отдалечено, трябва да притежавате Квалифициран Електронен Подпис.

Процесът по издаване на облачен електронен подпис изисква наличието на услуга за подписване B-Trust BISS.

Включете електронния си подпис в USB порта на компютъра.

Персонален облачен електроннен подпис

За физически лица.

Използвай неограничено до 31 юли 2019 г.