-->

Услуга за подписване B-Trust BISS

Тук може да откриете информация относно услугата за подписване, както и да проверите нейното функциониране.

BISS (Browser Independent Signing Service) е софтуер за подписване с електронен подпис при извършване на операции в Интернет браузъра.
  • Нужно е на вашия персонален компютър да е инсталирана и стартирана услугата за подписване (B-Trust BISS), предоставена от "БОРИКА АД"

С помощта на B-Trust BISS можете да:

  • Подписвате съдържание с електронен подпис при операции в Интернет браузъра
  • Да запишете на смарт картата си подновеното и издадено от B-Trust удостоверение за електронен подпис

Повечето модерни браузъри въвеждат ограничения за използване на Java аплети или ActiveX контроли, с чиято помощ до скоро се извършваше процеса по подписване на съдържание с електронен подпис в браузъра.

Поради наложеното ограничение, подписването в браузър е възможно единствено с помощта на допълнителен специализиран за целта софтуер, какъвто е услугата B-Trust BISS.

B-Trust BISS осигурява работата с удостоверения за КЕП на всички популярни браузъри от поддържаните операционни системи.
  • B-Trust BISS осигурява подписване на съдържание под операционни системи MS Windows, Linux и MacOS
  • Инструкции за работа с B-Trust BISS можете да изтеглите от ТУК

Ако все още не сте инсталирали B-Trust BISS:

  1. Изтеглете инсталационния файл от ТУК
  2. Стартирайте го
  3. Следвайте стъпките на инсталатора, докато процесът завърши

Ако по някаква причина, услугата не се стартира, трябва да бъде активирана ръчно.

  1. Стартирайте услугата за подписване B-Trust BISS;
  2. Свържете електронния си подпис към компютъра;
  3. Натиснeте бутона "Провери"