Заявка за издаване на усъвършенстван електронен печат

  • Тип
  • Данни
  • Преглед
  • Начин на плащане и получаване

Период на валидност

Общо: лв.


Квалифицирани удостоверения за усъвършенстван електронен печат на юридическо лице се използват при създаване на усъвършенстван електронен печат от Създателя, посочен в удостоверението, към електронни документи и в електронни транзакции, които изискват значително ниво на информационна сигурност. Удостоверението служи само да автентифицира източника и интегритета на подпечатени електронни документи/изявления (от „електронен“ офис/организация).