Удостоверение за автентичност на уебсайт - организация (OVC SSL)

  • Тип
  • Данни
  • Преглед
  • Начин на плащане и получаване

Период на валидност

Общо: лв.


Удостоверение за автентичност на уебсайт (организация) се издава на Потребител - юридическо лице и удостоверява електронната идентичност и акредитацията на Потребителя с високо ниво на сигурност за браузърния клиент, че уебсайтът който достъпва е собственост на организацията идентифицирана в удостоверението.