-->

Усъвършенствани електронни подписи и печати

Усъвършенстван електронен подпис

За физически и юридически лица. Използва се при защитено и криптирано изпращане на електронни съобщения и защитени и криптирани комуникации, достъп до информация и онлайн транзакции изискващи значително ниво на сигурност.

12.00 лв. с ДДС за 1 година

Усъвършенстван електронен печат

За юридически лица. Използва се при създаване на Печат от Създателя, посочен в удостоверението към електронни документи и в електронни транзакции, които изискват значително ниво на информационна сигурност.

36.00 лв. с ДДС за 1 година

Удостоверения за автентичност на уебсайт - домейн (DVC SSL)

За физически и юридически лица. Използва се да идентифицира притежателя на домейн.

60.00 лв. с ДДС за 1 година

Удостоверения за автентичност на уебсайт - организация (OVC SSL)

За юридически лица. Използва се да потвърди притежанието на домейн и акредитацията на указаната в удостоверението организация.

90.00 лв. с ДДС за 1 година

Приложен електронен подпис

Специализиран вид подпис за достъп до сървър, защитена електронна поща или виртуална частна мрежа, криптиране и декриптиране на данни, както и за специфични приложения, проектирани съобразно конкретни потребности и изисквания на клиента.

18.00 лв. с ДДС за 1 година