Удостоверение за автентичност на уебсайт - домейн (DVC SSL)

  • Тип
  • Данни
  • Преглед
  • Начин на плащане и получаване

Период на валидност

Общо: лв.


Удостоверение за автентичност на уебсайт (домейн) се издава на юридическо лице или физическо лице и удостоверява електронната идентичност на притежателя на домейна, хостващ уебсайт с високо ниво на сигурност за браузърния клиент. Удостоверение за автентичност на уебсайт (домейн) се използва да идентифицира притежателя на домейн и акредитацията на лицето с достатъчно ниво на сигурност за браузърния клиент, че достъпвания от него уебсайт е собственост на лицето, което е идентифицирано в удостоверението.