Заявка за издаване на приложен електронен подпис

  • Тип
  • Данни
  • Преглед
  • Начин на плащане и получаване

Притежател

Период на валидност

B-Trust email

E-mail адресът се съдържа във вашия подпис и може да бъде използван за кореспонденция от отсрещната страна. За да можете да получавате и изпращате подписана и/или криптирана електронна кореспонденция, електронната поща трябва да поддържа протоколи POP3 и SMTP (S/MIME), както и да се използва посредством е-mail клиент (MS Outlook, MS Outlook Express, Thinderbird и др.). Ако не притежавате такава пощенска кутия, можете да регистрирате B-Trust e-mail, който отговаря на изброените изисквания. Цена: 12 лева с ДДС годишно.
E-mail адресът се съдържа във вашия подпис и може да бъде използван за кореспонденция от отсрещната страна. За да можете да получавате и изпращате подписана и/или криптирана електронна кореспонденция, електронната поща трябва да поддържа протоколи POP3 и SMTP (S/MIME), както и да се използва посредством е-mail клиент (MS Outlook, MS Outlook Express, Thinderbird и др.). Ако не притежавате такава пощенска кутия, можете да регистрирате B-Trust e-mail, който отговаря на изброените изисквания. Цена: 12 лева с ДДС годишно.
Общо: лв.


Начинът на придобиване на приложни удостоверения се договаря с клиента, след уточняване на изискванията за вида и формата на удостоверенията, както и на броя и приложенията на потребителските профили, за които са предназначени