-->

Електронни удостоверения

Удостоверителните услуги предлагани от БОРИКА АД са в пълно съответствието с Регламент (ЕС) № 910/2014, което придава на компанията статут на Квалифициран доставчик на удостоверителни услуги.

Kвалифицирани електронни подписи и печати

Правната сила на квалифицирания електронен подпис е равностойна на тази на саморъчния подпис.

Усъвършенствани електронни подписи и печати

Специализиран вид подпис, проектиран съобразно конкретни потребности и изисквания на клиента.

Облачни електронни подписи

Удостоверения за квалифицирани електронни подписи, издадени и съхранявани от Доставчика и достъпни през мобилно устройство.

Издава се безплатно, като се заплаща само за неговото използване.